Halkara gastronomiýa festiwaly sentýabr aýynyň 20-22-si aralygynda Gaziantepde geçirler

Şu ýyl ilkinji gezek geçiriljek festiwalda dünýä derejesinde ýakyndan tanalýan aşpezler şähere mahsus tagamlary tanadar

Halkara gastronomiýa festiwaly sentýabr aýynyň 20-22-si aralygynda Gaziantepde geçirler

 

 

Gaziantep şäher häkimligi tarapyndan sentýabr aýynyň 20-22-i aralygynda Halkara gastronomiýa festiwaly geçirler.

Şu ýyl ilkinji gezek geçiriljek festiwalda dünýä derejesinde ýakyndan tanalýan aşpezler şähere mahsus tagamlary tanadar.

BMG-nyň Bilim, ylym we medeniýet düzümi ÝUNESKO-nyň Dörediji şäherler torynda 116 şäheriň hatarynda ýer almagy başaran “gahryman” şäheriň şäher häkimligi bilen birlikde jemgyýetçilik guramalary hem, Gaziantebiň baý aşhanasynyň we medeni baýlyklarynyň tanyşdyrylmagy üçin uly tagalla edilýär we şu ýyl ilkinji gezek Halkara gastronomiýa festiwaly geçirler.

Festiwalyň çäginde şähere mahsus tagamlar giňden tanyşdyrylar.


Etiketkalar: festiwal , tagamlar , aşhana

Degişli Habarlar