Etnosport medeniýet festiwaly öz işini tamamlady

III Etnosport medeniýet festiwaly 5-nji we soňky gününde ýörite çäreler geçirildi

etnospor
etnospor musabaka.jpg

Stambul Ýenikapy meýdançasy bilen Ýewraziýa sergi we sungat merkezinde geçirilen festiwalyň soňky 5-nji gününde atda ýaý atmak, gökböri, ýagly göreş, jalwar göreşi, aşyrmaly aba göreşi, guşak we mas göreşleri geçirildi. 

Festiwalda mundan başgada atly, mehteran we gylyç-galkan görkezilişleri bilen nykap açmak we çadyr ýaly çäreler geçirildi.  

Gelen myhmanlar festiwalda ýaý atmagy öwrendiler. 

 Degişli Habarlar