Luwr muzeýi Abu Dabide hem açyldy

Fransiýanyň paýtagty Parižde ýerleşýän meşhur Luwr muzeýi BAE-niň paýtagty Abu Dabide hem açyldy

Luwr muzeýi Abu Dabide hem açyldy
Luwr muzeýi Abu Dabide hem açyldy
Luwr muzeýi Abu Dabide hem açyldy

Fransiýanyň paýtagty Parižde ýerleşýän meşhur Luwr muzeýi BAE-niň paýtagty Abu Dabide hem açyldy

Fransiýanyň Prezidenti Emmanuel Makronyň gatnaşmagynda açylan ýene-de bir täze Luwr muzeýinde Pariždäkiden has köp eser sergilener.

Araplar Fransiýa muzeýiň ady üçin 525 million dollar, alynan eserleriň howpsyzlygy üçin bolsa 750 million dollar tölär.

Makron gurluşygy 2007-nji ýylda başlanan we bellenen möhletden 5 ýyl soň gurulyp tamamlanan muzeýi Gözelligiň ybadathanasy hökmünde häsýetlendirip: “Biz üçin medeniýeti, bilimi we gözelligi goldamakdan has gyssagly bir zat ýok” diýdi.Degişli Habarlar