Rak oýjüklerini anyklaýan çip oýlanyp tapyldy

ABŞ-nyň Miçigan uniwersitetinde oýlanyp tapylan çip gandaky işjeň we seýrek rak öýjüklerini anyklap bilýär

Rak oýjüklerini anyklaýan çip oýlanyp tapyldy

Ganyň akyşyny kontrol edip bilýän mikri labirint görnüşindäki çip dermanlara garşy çydamly bolan gan öýjükleri we has uly öýjükleri tapawutlandyryp bilýär. 

Hünärmenler gün öýjüklerini adaty ak gan öýjüklere garanyňda örän seýrekdigini we çipde ulanylýan täze usul bilen şolary has çalt tapyp boljakdygyny belleýärler. 

Lukmanlar çipiň saýasynda çiýşleriň öňünden anyklanyp bilinekdigini we has täsirli bejergiler edip biljekdiklerini nygtaýarlar. 


Etiketkalar: anyklamak , lukmanlar , çip , rak , gan

Degişli Habarlar