Argentinada Tango festiwaly we çempionaty geçirilýär

Dünýäniň çar tarapyndan gelen tansçylar Buenos-Aýresde emin agzalaryň öňünde öz hünärlerini görkezýärler

Argentinada Tango festiwaly we çempionaty geçirilýär
Argentinada Tango festiwaly we çempionaty geçirilýär
Argentinada Tango festiwaly we çempionaty geçirilýär

Argentinada Tango festiwaly we çempionaty geçirilýär.

Argentinada Tango festiwaly we çempionaty 10-23-nji awgust aralygynda ýurdyň paýtagty Buenos-Aýres şäherinde geçirilýär.

Dünýäniň çar tarapyndan gelen tansçylar Buenos-Aýresde emin agzalaryň öňünde öz hünärlerini görkezýärler.

Golbal tango duşuşyk nokady bolan Buenos-Aýres nostalgiýanyň we şowhunyň tansy bolan tangonyň dogulen ýeri hasaplanýar. Degişli Habarlar