Akdamar adasy ýerli we daşary ýurtly syýahatçylary myhman alýar

Akdamar adasy tomus paslynyň gelmegi bilen birlikde ýerli we daşary ýurtly syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär

Akdamar adasy ýerli we daşary ýurtly syýahatçylary myhman alýar

 

Wan kölündäki Akdamar adasy Türkiýeden we dünýäniň çar tarapyndan gelýän syýahatçylary myhman alýar.

Gewaş etrabynda ýerleşýän Akdamar adasy tomus paslynyň gelmegi bilen birlikde ýerli we daşary ýurtly syýahatçylaryň ünsüni özüne çekýär.

 Ada gelýänler şäheriň taryhy we tebigy gözellikleri bilen birlikde ada-daky buthanany görmäge mümkinçilik tapýarlar.

 


Etiketkalar: köl , buthana , syýahatçylyk

Degişli Habarlar