656-njy Kyrkpynar ýagly göreş ýaryşynyň ýeňijisi Ismail Balaban boldy

656-njy Kyrkpynar ýagly göreş ýaryşynda Baş pälwan derejesine finalda ozalky Baş pälwan Orhan Okuluny ýeňen Ismail Balaban eýe boldy

656-njy Kyrkpynar ýagly göreş ýaryşynyň ýeňijisi Ismail Balaban boldy

60-y Baş pälwan bolan jemi 2199 pälwan meýdanda öz hünärlerini görkezdiler.

Final tutlyşykda Orhan Okuluny ýeňen Ismail Balaban 656-njy Kyrkpynar ýagly göreş ýaryşynyň Bäş pälwany bolmagy başardy.

Türkiýäniň Prezidenti Erdogan 656-njy Kyrkpynar ýagly göreş ýaryşynyň ýeňijisi Baş pälwan Ismail Balabana jaň edip ony gutlady.Degişli Habarlar