Hytaýda ýiten ybadathana tapyldy

Hytaýda 800 ýyldan bäri gözlenýän ybadathana tapyldy

Hytaýda ýiten ybadathana tapyldy

 

Hytaýda 1279-njy ýylda ýiten Fugan ybadathanasy geçirlen gazuw-agtaryş işlerinde tapyldy.

Şinhua habarlar gullugynyň habaryna görä, Siçuan welaýatynyň Çingdu şäherinde geçirlen we birnäçe aý dowam eden gazuw-agtariş işlerinde 800 ýyldan bäri gözlenýän ybadathana tapyldy.

Gazuw-agtariş işlerinde biziň eramyzan öňki 1600-285-nji ýyllarda höküm süren Jou we Şang hanedanlyklary döwrüne degişli gadymy 80 mazar bilen 500-e golaý heýkel tapyldy.Degişli Habarlar