Nigeriýada 7 gatly binanyň çökmegi netijesinde 17 adam ýogaldy

Gözleg we halas ediş işleri güýçli depginde dowam edýär

Nigeriýada 7 gatly binanyň çökmegi netijesinde 17 adam ýogaldy

Nigeriýanyň günortasynda 7 gatly binanyň çökmegi netijesinde 17 adam ýogaldy.

Nigeriýanyň Milli gyssagly dolanşyk gullygy NEMA tarapyndan berlen beýanatda ýurduň günortasynda 7 gatly binanyň çökmegi netijesinde 17 adamyň jesediniň tapylandygy, 31 adamyň halas edilendigi nygtaldy.

Beýanatda, gözleg we halas ediş işleriniň güýçli depginde dowam edýändigi bellenildi.

 


Etiketkalar: çökmek , bina , Nigeriýa

Degişli Habarlar