Ýewropanyň Adalat Diwany PKK-nyň ÝB-niň terror sanawynda galmagy barada höküm çykardy

Merkezi Lýuksemburgda ýerleşýän Ýewropanyň Adalat Diwanynyň degişli kazyýeti ekstremist terror guramasy PKK-nyň ÝB Geňeşine garşy gozgan kazyýet işini netijelendirdi

Ýewropanyň Adalat Diwany PKK-nyň ÝB-niň terror sanawynda galmagy barada höküm çykardy

Kazyýet PKK-nyň 2014-2017-nji ýyllaryň aralygynda terror guramalarynyň sanawynda bolmagynda usulyýet ýalňyşlygynyň bardygyny, emma täze kararlara laýyklykda PKK-nyň ÝB Geňeşiniň terror sanawynda galmalydygy barada höküm çykardy.

PKK ÝB Geňeşiniň terror aksiýalary sebäpli golaý çäklendirmeleriniň bes edilmegi üçin 2014-nji ýylyň maýynda Ýewropanyň Adalat Diwanyna ýüz tutupdy.

ÝB Geňeşi 2002-nji ýylda PKK terror sanawyna goşupdy.


Etiketkalar: PKK , kazyýet , Ýewropa

Degişli Habarlar