Germaniýada ilatyň çaga bölegi azalýar

Germaniaýda soňky 20 ýylda ilatyň çaga bölegi 2,3 million azaldy

Germaniýada ilatyň çaga bölegi azalýar

Federal Syýasy bilim merkezi bilen Federal Hasabat ofisiniň bilelikde taýýarlan habarnamasyna görä, ýurdyň ilatynyň barha garraýandygyny ýene-de bir gezek ýüze çykardy. 

Habarnamada ýurtda 1997-nji ýylda 15,7 milliondan gowrak çaganyň ýaşaýandygy, bu derejäniň 2017-nji ýylda 13,4 milliona çenli azalandygy mälim edildi. 

Habarnama görä bu döwürde ilatyň 18 ýaşdan kiçi bölegi, jemi ilatyň 19 göteriminden 16 göterime çenli azaldy.

 


Etiketkalar: çaga , ilat , Germaniýa

Degişli Habarlar