Kataryň Emiri ertir Türkiýä sapar gurar

Kataryň Emiri ertir Türkiýä sapar gurar Şeýh Temim bin Hamed Al Sani ertir Türkiýä sapar gurar

Kataryň Emiri ertir Türkiýä sapar gurar

Prezidentiň Metbugat merkezinden berilen beýanata görä, Prezident Rejep Taýýip Erdogan, ýörite sapar bilen Türkiýä geljek Al Sani bilen gepleşikler geçirer. 

Saparyň çäginde, ikitaraplaýyn gatnaşyklar bilen birlikde, gün tertibiniň ileri tutulýan ugurlarynyň ara alynyp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. 

 


Etiketkalar: Erdogan , Katar

Degişli Habarlar