Somalide häkimligiň öňünde bomba ýüklenen ulag ýaryldy

Hüjümiň jogapkärçiligini terror guramasy Aş Şebab öz üstüne aldy

Somalide  häkimligiň öňünde bomba ýüklenen ulag ýaryldy

Somaliniň paýtagty Mogadişunyň Hodan etrapçasyna guralan hüjümde 6 adam ýogaldy.

Hodan etrapçasynda häkimligiň öňünde bomba ýüklenen ulag ýaryldy.

Partlama sebäpli häkimligiň jaýyna uly ýetirildi.

Wakada ýogalanlaryň we ýaralananlaryň esasy böleginiň häkimligiň işgärleridigi nygtaldy.

Hüjümiň jogapkärçiligini paýtagt Mogadişunyň başda durmagynda käbir şäherlerde myhmanhanalary, döwlet eýeçiligindäki edaradyr kärhanalary we howpsyzlyk güýçleri nyşana alýan terror guramasy Aş Şebab öz üstüne aldy.

 

 


Etiketkalar: terror guramasy , ulag , etrapça , Somali

Degişli Habarlar