"Idlibde himiki ýarag ulanylsa Siriýa hüjüm ederis"

Fransiýanyň Baş ştabynyň başlygy Idlib bilen bagly möhüm beýanat berdi

"Idlibde himiki ýarag ulanylsa Siriýa hüjüm ederis"

Fransiýanyň Baş ştabynyň başlygy Fransua Lekuantr: "Idlibde himiki ýarag ulanylsa Siriýa hüjüm ederis" diýip belledi.

Siriýanyň hökümetiniň Idlibe guramagy ähtimal operasiýa barada beýanat beren Fransua Lekuantr: “Idlib operasiýasynda himiki ýarag ulanylan halatynda, güýçlerimiz Siriýa hüjüm etmek üçin taýýarlykly dur” diýdi.

Fransiýanyň Baş ştabynyň başlygy Fransua Lekuantr mundan başgada Siriýada terror guramasy DAIŞ-iň gözegçiligi astynda bolan soňky ýerleriň hem öňümizdäki aýyň ahyryna çenli terrorçylardan saplanjakdygyny habar berdi.Degişli Habarlar