Kremliň metbugat sekretary Idlibe guraljak operasiýa barada garaýyş beýan etmekden gaça durdy

Peskow metbugata beren beýanatynda Idlibde ýagdaýyň gün saýyn agyrlaşmagyna alada bildirýändiklerini nygtady

Kremliň metbugat sekretary Idlibe guraljak operasiýa barada garaýyş beýan etmekden gaça durdy

Kremliň metbugat sekretary Dmitriý Peskow Siriýanyň beýleki ýurtlar bilen Siriýanyň Idlib şäherinde başdan geçirilýän soňky wakalary ara alyp maslahatlaşmaga dowam etjekdiklerini aýtdy.

Peskow metbugata beren beýanatynda Idlibde ýagdaýyň gün saýyn agyrlaşmagyna alada bildirýändiklerini nygtady.

Idlib meselesinde Russiýanyň geçirýän gepleşikleriniň dowam edýändigini aýdan Peskow, Idlibe guraljak operasiýa barada garaýyş beýan etmekden bolsa gaça durdy.


Etiketkalar: Idlib , Russiýa , Dmitriý Peskow

Degişli Habarlar