Idlibiň halky Türkiýäniň şäherde parahatçylygy we asudaly üpjün etjekdigine ynanýar

Siriýanyň Idlib welaýatyndaky asuda ilat howpsyzlygyň üpjün edilmegi we göç tolkunynyň öňüniň alynmagy üçin  “araçäk zolagyň” döredilmegi barada Türkiýä çagyryş berdi

Idlibiň halky Türkiýäniň şäherde parahatçylygy we asudaly üpjün etjekdigine ynanýar

Idlibiň halky Asada tabynlykdaky güýçleriniň we tarapdarlarynyň şähere operasiýa guramagyna alada bildirýär.

Halk Türkiýäniň şäherde parahatçylygy we asudaly üpjün etjekdigine ynanýar we munyň üçin tagalla etmegine garaşýar.

Anadoly habarlar gullugyna beýanat beren Idlibli Ammar Siteýf, Asada tabynlykdaky güýçler şäheri bombalamaga başlan halatynda şäheriň ýaşaýjylarynyň Türkiýä göçjekdigini nygtady.

Siteýf “Bu ynjyk etapda her bir adam ruslaryň Jisir Aş Şugura howa hüjümini gurandygyny gördü. Türkiýäniň şähere gelmegini isleýäris, Türkiýäniň şäherde araçäk zolak döretmegini isleýäris” diýdi.

 

 Degişli Habarlar