Wýetnamdaky sil apatynda 10 adam ýogaldy

Wýetnamda aşa ýagan ýagyşlar sebäpli emele gelen sil apatynda we ýer süýşgünler netijesinde 10 adam ýogaldy

Wýetnamdaky sil apatynda 10 adam ýogaldy

Ýurdyň Thanh Hoa welaýatynda düýn gije täsirini artdyran ýagyş, sile we ýerleriň süýşmegine sebäp boldy. 

Sil sebäpli 10 adam ýogaldy, 3 adam dereksiz ýitdi, 364 öýe zeper ýetdi we bürünç ekilen 6 müň 523 gektarlyk ekin-meýdanlary ulanyp bolmajak ýagdaýa geldi. 

Ýurtda iýun aýynda başlan muson ýagyşlary sebäpli emele gelen sillerde we ýer süýşgünlerinde 150-den gowrak adam ýogaldy, 119 adam ýaralandy. 

 


Etiketkalar: iýun , sil apaty , Wýetnam

Degişli Habarlar