Gresiýaly deňizçiler aýlyk günlükleriniň artdyrylmagy talaby bilen bir günlük iş taşlaýyş yglan etdi

Iş taşlaýyş sebäpli grek adalaryndaky gämi saparlary ýerli wagt bilen 06-00-dan başlap bir gün möhlet bilen bes edildi

Gresiýaly deňizçiler aýlyk günlükleriniň artdyrylmagy talaby bilen bir günlük iş taşlaýyş yglan etdi

 

Gresiýada deňizçiler arkalaşygynyň bir günlük iş taşlaýyş yglan etmegi sebäpli gämi gatnawy bes edildi.

Gresiýanyň Deňizçiler Federassiýasy deňizçileriň aýlyk günlükleriniň artdyrylmagy talaby bilen bir günlük iş taşlaýyş yglan etdi.

Federassiýa tarapyndan berlen beýanatda iş bilen üpjün edijileriň 8 ýyldan bäri  deňizçilere kanagatlanarly aýlyk günlük bermändigi sebäpli iş taşlaýyşyň yglan edilendigi nygtaldy.

Iş taşlaýyş sebäpli grek adalaryndaky gämi saparlary ýerli wagt bilen 06-00-dan başlap bir gün möhlet bilen bes edildi

 Degişli Habarlar