Wiýetnamda guş dümewi sebäpli 1 adam ýogaldy

6 welaýatda H5N1 wirusynyň ýüze çykarylandygy habar berildi

Wiýetnamda guş dümewi sebäpli 1 adam ýogaldy

“Sinhua” habarlar gullugynyň berýaň habaryna görä ýurtda ýogalan adamda geçirilen analizlede guş dümewiniň bardygy anyklandy

Posteur Intitutyndan berilen beýanatda 6 welaýatda H5N1 wirusynyň ýüze çykarylandygy habar berildi.

Ýurtda H5N1 wirusyna soňky gezek 2009-njy ýylda ýüze çykarylypdy we 20 adam ýogalypdy.

Malaýziýanyň Sabah ştatynda geçen hepde fermer hojalyklardan birinde H5N1 wirusynyň bardygy anyklanyp, 20 müňden gowrak towuk öldürilipdi.


Etiketkalar: Wiýetnam , wirus , guş dümewi

Degişli Habarlar