Müsürde 241 adam terror sanawyna girizildi

Müsürde 241 adam “terror guramasy DAİŞ-e agza bolmakda” we “çaknyşyklara gatnaşmakda” günäkärlenip, terror sanawyna girizildi

Müsürde 241 adam terror sanawyna girizildi

Resmi gazetde çap edilen karara görä Kairiň Cenaýat kazyýeti DAİŞ-e tabynlykdaky “Sina Welaýaty” guramasyna agza bolmakda we Demirgazyk Sinada howpsyzlyk güýçlerine hücüm guramakda ýa-da oňa goldaw bermekde aýyplanan 241 adamy 5 ýyl möhlet bilen terrore sanawyna goşdy.

Günäkärlenýänler “döwlet edaralaryna, ýaragly güýçlere we polis gulluklaryna guralan hücümlere, terrorçylykly aksiýalara gatmakmakda” aýyplanýardy.

Karara Resmi gazetde çap edilmeginden soň 60 günüň dowamynda nägilelik bildirilip bilincekdigi beýan edilýär.


Etiketkalar: gazet , Müsür

Degişli Habarlar