Nigeriýada guralan hüjümde 20 adam ýogaldy

Nigeriýanyň demirgazyk-gündogaryndaky Borno welaýatynda Oraza baýramyny belläp geçýän adamlaryň nyşana alynyp guralan hüjümde 20 adam ýogaldy

Nigeriýada guralan hüjümde 20 adam ýogaldy

Welaýatyň Polisiýa gullugynyň müdüri Damian Çukwu Oraza baýramy bilen bagly geçirilen dabarada welaýatyň Damboa diýilen ýerinde guralan hüjümde 48 adamyň ýaralanandygyny we ýaralanan adamlaryň golaýdaky hassahanalara gönükdirilendigini habar berdi. 

Nigeriýanyň polisiýa gullugy hüjümi 6 adamyň gurandygyny, sebite bolsa goşmaça esger iberilendigini mälim etdi. 

 


Etiketkalar: Nigeriýa , welaýat

Degişli Habarlar