Russiýanyň parlamendinde möhüm kanun taslamasy kabul edildi

Parlamendiň 3-nji oturlyşygynda kabul edilen kanun taslamasyna görä hökümet ABŞ-niň we beýleki ýurtlaryň Russiýa garşy kabul etjek sanksiýalaryna garşy çäre görüp biler

Russiýanyň parlamendinde möhüm kanun taslamasy kabul edildi

Russiýanyň Parlamendiniň aşakgy ganady Döwlet Dumasynda ABŞ-niň we beýleki ýurtlaryň Russiýa garşy kabul etjek sanksiýalaryna jogap bermek mümkinçiligini özünde jemleýän kanun taslamasy kabul edildi.

Parlamendiň 3-nji oturlyşygynda kabul edilen kanun taslamasyna görä hökümet ABŞ-niň we beýleki ýurtlaryň Russiýa garşy kabul etjek sanksiýalaryna garşy çäre görüp biler. 

Täze kanun bilen käbir ugurlarda halkara hyzmatdaşlyklar çäklendirilip biliner ýa-da möhledi yza süýşürilip biliner, mundan başgada önüm we çig-mal importy ýa-da eksporty hususy we döwlet tenderlerine gatnaşmagy gadagan edilip biliner. 

 


Etiketkalar: kanun taslamasy , Duma , Russiýa

Degişli Habarlar