Russiýanyň Baş ştabynyň başlygy amerikaly kärdeşi bilen söhbetdeş boldy

Russiýanyň Baş ştabynyň başlygy Waleriý Gerasimow ABŞ-nyň Baş ştabynyň başlygy Jozef Danford bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Russiýanyň Baş ştabynyň başlygy amerikaly kärdeşi bilen söhbetdeş boldy

Russiýanyň TASS habarlar agentliginiň habaryna görä Russiýanyň Goranmak ministrligi tarapyndan berilen beýanatda Gerasimow we Danfordyň geçiren telefon söhbetdeşliginde Siriýadaky soňky ýagdaý we ikitaraplaýyn bähbitler bilen bagly ýagdaýlaryň ele alynandygy habar berildi. Degişli Habarlar