BMG Siriýanyň demirgazygynda başdan geçirilýän wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýar

Dužarriç gündelik metbugat ýygnagynda Siriýanyň demirgazygynda başdan geçirilýän soňky wakalar hakynda maglumat berdi

BMG Siriýanyň demirgazygynda başdan geçirilýän wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýar

 

BMG-nyň Baş sekretarynyň metbugat geňeşçisi Stephan Dužarriç Siriýanyň demirgazygynda başdan geçirilýän wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýandyklaryny nygtady we taraplara dartgynlygyň möwjemegine sebäp bolup biljek hereketlerden gaça durmaklary we asuda ilatyň goralmagy çagyryşyny berdi.

Dužarriç gündelik metbugat ýygnagynda Siriýanyň demirgazygynda başdan geçirilýän soňky wakalar hakynda maglumat berdi.

Afrindäki wakalar bilen ýakyndan gyzyklanýandyklaryny aýdan Dužarriç “Taraplara dartgynlygyň möwjemegine sebäp bolup biljek hereketlerden gaça durmaklary we her şertde asuda ilatyň goralmagy üçin ýene-de bir gezek çagyryş berýäris” diýdi.

 Degişli Habarlar