Liwiýanyň soňky himiki ýaraglary ýok edildi

Üzümji Liwiýanyň himiki ýaraglaryň gadagan ediliş etabynyň çäginde 500 müň tonnalyk himiki ýaragyň ýok edilendigine aýratyn ünsi çekdi

Liwiýanyň soňky himiki ýaraglary ýok edildi

Himiki ýaraglaryň gadagan edilmegi guramasynyň Baş müdüri Ahmet Üzümji 2016-njy ýylda Germaniýa alnyp gidilen Liwiýanyň soňky himiki ýaraglarynyň ýok edilendigini habar berdi.

Üzümji Germaniýadaky GEKA himiki ýaraglaryň ýok ediliş merkezinde geçirlen dabarada eden çykyşynda “Şu gün başdan geçirilýän wakalar ýaragsyzlanma we halkara howpsyzlyk üçin taryhy pursatdyr” diýdi.

Üzümji Liwiýanyň himiki ýaraglaryň gadagan ediliş etabynyň çäginde 500 müň tonnalyk himiki ýaragyň ýok edilendigine aýratyn ünsi çekdi.

 

 Degişli Habarlar