Arap hyzmatdaşlygyna degişli harby uçarlar bazar ýerine howa hüjümini gurady

Hüjümde azyndan asuda ilatdan 20 adam ýogaldy, 8 adam ýaralandy

Arap hyzmatdaşlygyna degişli harby uçarlar bazar ýerine howa hüjümini gurady

Saud Arabystanynyň ýolbaşçylygyndaky Arap hyzmatdaşlygyna degişli harby uçarlaryň Ýemeniň Hudeýde şäherindäki bazar ýerine we ýangyç bekedine howa hüjümini gurady.

Hüjümde azyndan asuda ilatdan 20 adam ýogaldy, 8 adam ýaralandy.

Ýogalanlaryň sanynyň köpelmegine alada bildirilýär.


Etiketkalar: asuda ilat , beket , bazar

Degişli Habarlar