Nobel baýraklary 10-njy dekabrda eýelerine gowşurlar

Nobel baýragynyň eýelerine 900 müň ýewrolyk pul baýragy hem berler

Nobel baýraklary 10-njy dekabrda eýelerine gowşurlar

 

Medisina, himiýa, fizika, edebiýat we ykdysadyýet taýdan Nobel baýragyna eýe bolanlara baýraklary 10-njy dekabrda dabaraly ýagdaýda gowşurlar.

Şwesiýanyň paýtagty Stokgolda geçiriljek baýrak gowşurlyş dabarasyna Şwed Şasy Kars XVI Gustaf hem gatnaşar.

Dabarada Nobel baýragynyň eýelerine 900 müň ýewrolyk pul baýragy hem berler.

Nobel parahatçylyk baýragy bolsa Norwegiýanyň paýtagty Osloda geçiriljek dabarada gowşurlar.

 Degişli Habarlar