Ýaponiýada ýer titremesi boldy

Ýaponiýanyň suw giňişliginde 6 bal ululygynda ýer titremesi boldy

Ýaponiýada ýer titremesi boldy

Amerikanyň Geologiýa ylmy-derňew merkezi güýç merkezi Işinomaki şäheriniň 255 km dünorta-gündogarynda bolan ýer titremäniň deňiziň 10 km aşagynda emele gelendigini mälim etdi.

Ilkinji kesgitlemelere görä ýogalan ýa-da ýaralanan adam ýok.

Ýer titreme sebäpli sunami duýduryşy berilmedi.Degişli Habarlar