Malaýziýadaky mekdeplariň birinde ýangyn ýüze çykdy

Hadysada ilkinji kesgitlemelere görä 24 adam ýogaldy

Malaýziýadaky mekdeplariň birinde ýangyn ýüze çykdy
Malaýziýadaky mekdeplariň birinde ýangyn ýüze çykdy
Malaýziýadaky mekdeplariň birinde ýangyn ýüze çykdy

Hadysada ilkinji kesgitlemelere görä 24 adam ýogaldy

Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpurda dini bilim berýän mekdepleriň biriniň umumy ýaşaýyş jaýynda ýüze çykan ýangynda 24 adam ýogaldy.

Resmiler şäheriň daşynda ýerleşýän 3 gatly binada düýn gije ýüze çykan ýangynyň 1 sagadyň dowamynda söndürilendigini, penjerelerde demir gözenekleriň bar bolmagy we çykalganyň diwarlar bilen ýapylmagy sebäpli binanyň içinde galan 22 erkek okuwçynyň we 2 mugallymyň ýogalandygyny habar berdiler.

Kuala-Lumpuryň Içeri işler müdüri Amar Singh ýangynda ýogalan okuwçylaryň 13 bilen 17 ýaş aralygynda bolandygyny mälim etdi.

Elektrik toklardaky näsazlyk sebäpli ýüze çykandyr diýip çak edilýän ýangynda 14 okuwçy bilen 4 mugallyk halas edildi, şolaryň 6-sy hassahanada bejergi astyna alyndy.

Malaýziýanyň Kedah welaýatynda 1989-njy ýylda dini bilem berýän hususy mekdepleriň birinde ýüze çykan ýangynda hem 27 gyz okuwçy ýogalypdy.Degişli Habarlar