Yrak türkmen frondynyň agzalary Barzaniniň ýolbaşçylyk etmeginde geçirlen maslahata gatnaşmady

Yrak türkmen frondy Kerkuk şäherine baran Yragyň Kürt Awtanomiýasynyň başlygy Mesut Barzaniniň şäherde etniki we dini wekiller bilen geçiren maslahatyna gatnaşmady

Yrak türkmen frondynyň agzalary Barzaniniň ýolbaşçylyk etmeginde geçirlen maslahata gatnaşmady

Yrak türkmen frondynyň başlygy we Kerkuk halk deputaty Hasan Turan, “Kerkugyň welaýat mejlisindäki türkmen agzalar, Barzaniniň ýolbaşçylyk etmeginde geçirlen maslahata gatnaşmady” diýdi.

Maslahata gatnaşmazlyk baradaky kararlary bilen Barzana garşy tutumlaryny açyk aýdyň beýan edendiklerini aýdan Turan “Kerkukda we statusy jedelleşikli bolan beýleki şäherlerde referendumyň geçirilmegine garşydygymyzy açyk aýdyň beýan etdik” diýdi.

 Degişli Habarlar