Mýanmanyň zulumyndan gaçýanlaryň sany köpelýär

Mýanmanyň ýaragly güýçleriniň we budist milliýetçileriň 25-nji awgustda başladan zulumyndan gaçan Arakanly musulmanlar Bangladeşe gelmäge dowam edýär

Mýanmanyň zulumyndan gaçýanlaryň sany köpelýär

BMG zulumdan gaçyp Bangladeşe gelen Arakanly musulmanlaryň sanynyň 370 müňe ýetendigini habar berdi.

Arakanly musulmanlar diýseň agyr şertlerde Bangladeşe gelmäge çalyşýar.

Möwsümlik ýagyşlar sebäpli suwy artan Naf derýasy bosgunlaryň Bangladeşe gelmegini bökdeýär.

Bangladeşli musulmanlar öz mümkinçiliklerine görä, Arakanly musulmanlara kömek berýär.

Arakanly musulmanlar Bangladeşe gelen adyna meýletin lukmanlar tarapyndan saglyk gözegçiliginden geçirilýär.

 Degişli Habarlar