Fransiýanyň Prezidenti Ysraýylyň Premýer ministri bilen duşuşdy

Fransiýanyň Prezident Emmanuel Makron Ysraýyl-Palestina parahatçylygy üçin iki döwletli çözgüdi teklip etdi

Fransiýanyň Prezidenti Ysraýylyň Premýer ministri bilen duşuşdy

Emmanuel Makron Pariže gelen Ysraýylyň Premýer ministr Benýamin Netanýahu bilen duşuşdy.

Fransiýanyň Prezident Makron ýurda sapar guran Ysraýylyň Premýer ministri Netanýaha iki döwletli çözgüt üçin 3 ýyl ozal duruzylan gepleşikleriň ýaňadandan başlanmagy barada çagyryş berdi.

Makron Iýerusalimiň hem Ysraýyl hem-de Palestinanyň paýtagty boljak ýagdaýda bir çözgüt syýasatyny ýaňadandan orta atdy.

Netanýahunyň sapary Parižde protestleriň geçirilmegine sebäp boldy.

Respublika meýdançasynda ýygnanan adamlar Netanýahunyň syýasatyny protest edýän ýazgyly şygarlary açdylar.Degişli Habarlar