DAIŞ-iň Mosuldaky soňky galasynyň yzyna alynmagy üçin operasiýa guralýar

Yragyň howpsyzlyk güýçleri terror guramasy DAIŞ-iň gözegçiligi astyndaky Mosulyň Şifa etrapçasynyň yzyna alynmagy üçin operasiýa guraýar

DAIŞ-iň Mosuldaky soňky galasynyň yzyna alynmagy üçin operasiýa guralýar

Terror guramasy DAIŞ-iň Mosuldaky “soňky galasy” hökmünde bilinýän etrapçanyň yzyna alynmagy üçin giň gerimli operasiýa guralýar.

Operasiýada agyr ýaraglar we roketalar ulanylýar.

Etrapçanyň gözegçiliginiň 30 göteriminiň DAIŞ-den yzyna alynandygy nygtalýar.

Gabaw astynda galan ýüzlerçe adam bolsa başga ýere göçürildi.

Yragyň ýaragly güýçleri tarapyndan 19-njy fewraldan bäri Mosulyň günbatarynyň terror guramasy DAIŞ-den yzyna alynmagy üçin guralýan operasiýada tapgyra soňky tapgyra gelinendigi nygtalýar.

 

 


Etiketkalar: tapgyr , gabaw , Yrak , Mosul , DAIŞ

Degişli Habarlar