Owganystanyň gündogarynda harby bölüme hüjüm guraldy

Ýüze çykan çaknyşykda 17 esger ýogaldy

Owganystanyň gündogarynda harby bölüme hüjüm guraldy

Owganystanyň gündogaryndaky Nangarhar şäheriniň Dih Bala etrabyndaky harby bölüme 3 aýry ýerden hüjüm guraldy.

Hüjümde 17 esger ýogaldy.

Ýüze çykan çaknyşykda DAIŞ-e agza 21 terrorçy öldürildi.

DAIŞ-e agza terrorçylaryň 3 aýry ýerden guran hüjüminden soň ýüze çykan çaknyşyk ençeme sagatlap dowam etdi.

 Degişli Habarlar