BMG-nyň Baş sekretary Guterres şu gün Türkiýä geler

Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antonio Guterres 2 günlik sapar bilen şu gün Türkiýä geler

BMG-nyň Baş sekretary Guterres şu gün Türkiýä geler

2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda BMG-nyň Baş sekretary wezipesini kabul edip alan Guterresiň Türkiýäniň we BMG-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ähli taraplaýyn ele aljak saparynda Kipr we Ýakyn Gündogardaky meseleler bilen birlikde sebitleýin we halkara meseleleriň üstünde hem durulyp geçiler.

Guterres Premýer ministr Binali Ýyldyrym tarapyndan kabul ediler.

BMG-nyň Baş sekretary Antonio Guterrs Türkiýeden soň Saud Arabystany, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Katar we Müsür ýaly ýurtlara hem sapar gurar.Degişli Habarlar