Kanada Türkiýe üçin goýan syýahat gadagançylygyny aýyrdy

Kanada terrorçylykly hüjümler sebäpli raýatlarynyň Türkiýä syýahat etmeklerini gadagan edipdi

Kanada Türkiýe üçin goýan syýahat gadagançylygyny aýyrdy

 

Kanada Türkiýede geçen aý başdan geçirlen terrorçylykly hüjümler sebäpli raýatlarynyň Türkiýä syýahat etmeklerini gadagan edipdi.

Kanadaly ýolbaşçylar tarapyndan mesele hakynda berlen beýanatda syýahat gadagançylygynyň ortadan aýrylandygy bellenildi.

Mesele hakynda degişli maglumaty Kanadanyň döwlet ulgamyna degişli https://travel.gc.ca/destinations/turkey web salgysyndan alyp bilersiňiz

 Degişli Habarlar