NATO güýçlerine degişli kerwene hüjüm guraldy

Hüjümde ölen ýada ýaralananyň bolup bolmandygy hakynda maglumat berilmedi

NATO güýçlerine degişli kerwene hüjüm guraldy

Owganystanyň demirgazygynda ýerleşýän Perwan şäherinde NATO güýçlerine degişli kerwene hüjüm guraldy.

Hüjümde ölen ýada ýaralananyň bolup bolmandygy hakynda maglumat berilmedi.

Owganystandaky NATO güýçleriniň Tutanýerli goldaw topary hüjüm habaryny tassyklady we hüjümde NATO-nyň güýçleriniň ýitgi çekmändigini mälim etdi.

Hüjümiň Amerikan we NATO güýçleriniň Owganystandaky iň uly bazasy bolan Bagram harby bazasynyň golaýynda guralandygy nygtaldy.

 


Etiketkalar: hüjüm , Owganystan

Degişli Habarlar