BMG DAEŞ-iň eden-etdiligini ýazgardy

DAEŞ Palmira şäheriniň gözegçiligini maý aýynda ele geçiripdi

BMG DAEŞ-iň eden-etdiligini ýazgardy

Siriýadaky gadymy Palmira şäheriniň Baalşamin ybadathanasyny ýok eden DAEŞ-iň eden-etdiligi BMG tarapyndan ýazgaryldy

ÝUNESKO ybadathananyň ýok edilmegini Söweş günäsi diýip häsýetlendirdi.

ÝUNESKO tarapyndan berilen beýanatda: “Siriýanyň halky üçin we adamzat üçin uly ýitgi” diýip aýdylýar.

Terror guramasy DAEŞ Palmira şäheriniň gözegçiligini şu ýylyň maý aýynda ele geçiripdi.


Etiketkalar:

Degişli Habarlar