683 adama ölüm jezasynyň berilmegine berk garşylyk görkezilýär

Müsüriň Stambuldaky baş konsullygynyň öňünde jemlenşen jemgyýetçilik guramalarynyň agzalary ölüm kararlaryna garşylyk görkezdi

683 adama ölüm jezasynyň berilmegine berk garşylyk görkezilýär

Müsürde 683 adama ölüm jezasynyň berilmegine berk garşylyk görkezilýär.

Müsüriň Stambuldaky baş konsullygynyň öňünde jemlenşen jemgyýetçilik guramalarynyň agzalary ölüm kararlaryna garşylyk görkezdi.

Müsüriň halky bilen arkalaşyk platformasy ölüm kararlaryna garşylyk görkezmek üçin Bebek etrabynda ýerleşýän Müsüriň baş konsullygynyň öňünde jemlenişdi.

Eminönünden deňiz ýoly arkaly gelen topar Muhammet Mursa garşy şygarlar aýtdy.

Ynsanperwer kömek gaznasynyň başlygy Bülent Ýyldyrym ýörişleriň ähmiýetine ünsi çekdip we ölüm kararlaryna garşy her bir adamy ünsli bolmaga çagyrdy

 


Etiketkalar:

Degişli Habarlar