Aýyň Soragy

 

 

Maý aýyndaky bäsleşigimiziñ soragy şeýle: 23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramy ilkinji gezek näçenji ýýlda “TRT Halkara 23-nji aprel çagalar festiwaly” ady bilen bellenilip geçildi?

 

  1. 1923
  2. 1979
  1. 1986

 

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler. Jogaplaryńyzy maý aýynyñ 31-ne çenli ugradyp bilersiñiz.   

 

Size üstünlik arzuw edýäris.

 


Aýyň soragyna jogap beriň