Aýyň Soragy

Sentýabr aýyndaky bäsleşigimiziň soragy şeýle: Şu ýyl 30-njy Awgust ýeňiş Baýramynyň näçe ýýllygy bellenilip geçildi?

 

  1. 96
  2. 94
  3. 97

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler. Jogaplaryńyzy sentýabr aýynyñ 30-na çenli biziñ salgylarymyza ugradyp bilersiñiz.  

Size üstünlik arzuw edýäris.

 


Aýyň soragyna jogap beriň