Aýyň Soragy

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler

Aýyň Soragy

Maý aýyndaky bäsleşigimiziñ soragy şeýle: 23-nji aprel Milli häkimiýet we çagalar baýramy ilkinji gezek näçenji ýýlda “TRT Halkara 23-nji aprel çagalar festiwaly” ady bilen bellenilip geçildi?

 

  1. 1923
  2. 1979
  1. 1986

Bize dogry jogaby ýollan diñleýjilerimiziñ arasyndan çekiljek bijelere göra 3 dińleýjimize TSR tarapyndan sowgat beriler. Jogaplaryńyzy aprel aýynyñ 30-na çenli internet, faks ýada poçta arkaly biziñ salgylarymyza ugradyp bilersiñiz.   

 

Biziñ internet salgymyz turkmen@trt.net.tr

Faks nomerimiz:  90- 312 4633454

Hat salgymyz PK 333, 06443 Ýenişehir Ankara,Türkiýe

Size üstünlik arzuw edýäris. Degişli Habarlar