Ýerli “ATAK” dik uçarlary “Zeýtun Şahajygy” operasiýasynda terrorçylara agyr zarba urýar

Çägi günsaýyn daralýan terror guramasynyň agzalaryndan 9 sanysy şol hüjümler arkaly täsirsiz ýagdaýa getirildi

Ýerli “ATAK” dik uçarlary “Zeýtun Şahajygy” operasiýasynda terrorçylara agyr zarba urýar
Ýerli “ATAK” dik uçarlary “Zeýtun Şahajygy” operasiýasynda terrorçylara agyr zarba urmaga dowam edýär
Ýerli “ATAK” dik uçarlary “Zeýtun Şahajygy” operasiýasynda terrorçylara agyr zarba urmaga dowam edýär

Ýerli “ATAK” dik uçarlary “Zeýtun Şahajygy” operasiýasynda terrorçylara agyr zarba urmaga dowam edýär

Ýerli “ATAK” dik uçarlary “Zeýtun Şahajygy” operasiýasynda terrorçylara agyr zarba urmaga dowam edýär.

Soňky gezek Afriniň günbatarynda anyklanan 9 terrorçy “ATAK” tarapyndan guralan hüjüm arkaly ýok edildi.

“ATAK” dik uçarlarynyn terrorçylara hüjüm guran pursady termal kamera bilen ýazga alyndy.

Afrinde gijäniň tümlügini “ATAK” dik uçaryndan yzly-yzyna edilen hüjümler ýagtyltdy.

Çägi günsaýyn daralýan terror guramasynyň agzalaryndan 9 sanysy şol hüjümler arkaly täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Ýerli we milli şertlerde öndürilen “ATAK” dik uçarlary “Zeýtun Şahajygy”  operasiýasynda pyýada goşunlara uly goldaw berýär.

Şonuň bilen bagly soňky wideo ýazgylar Afriniň günbataryndan gelip gowuşdy.

Depelerden biriniň üstünde anyklanan terrorçy toparyna “ATAK” dik uçaryndan od açyldy.

PKK/KJK/PÝD-ÝPG we DEAŞ  terrorçylaryndan 9 sanysy şol hüjümde ýok edildi.

"Zeýtun Şahajygy” operasiýasyndaýene-de 73 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

Operasiýanyň başyndan bäri täsirsiz ýagdaýa getirilen terrorçylaryň sany 2,295-e ýetdi.Degişli Habarlar