Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin türbesi restore edildi


Hatay da bulunan Bayezid-i Bistâmî Hazretlerinin Türbesi restore edildi
Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin türbesi restore edildi


Yayına giriş: 31.10.2013 16:19:34


Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bulunan Bayezid-i Bistâmî Hazretlerinin Türbesi restore edildi.Yolu ve türbe görüntüsü yılların verdiği yorgunluk nedeniyle bölgeye yakışmayan Bayezid-i Bistâmî Hazretlerinin makamı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi asıl adı Ebu Yezid Tayfur bin İsa bin Şuruşan olan Bayezid-i Bistami hazretlereinin Doğum yeri Bistam’dır.Bistam, İran'ın kuzey doğusunda, Tahran-Meşhed karayolu üzerindeki Şahrud vilayetine bağlı küçük bir kasabadır. Doğduğu şehir Bistam’dan dolayı, Bayezid-i Bistâmî ismi ile meşhur olmuştur.
Hz. Ömer (ra) zamanında feth edilmiş olup fetihten önce halkı mecusi (ateşe tapan) idi. Bayezid'in dedesi, önemli bir mevkii bulunan, tanınmış bir aileden geliyordu. Bu ailenin en önemli özelliği, beşeri münasebetlerde insan sevgisine büyük önem veren ve bu sevgiyi insanlar arasında yaymaya çalışan, din adamları (Mobedler) yetiştirmekle tanınmıştı.
Nakşi tarikat silsilesinin büyük evliyalarındadır. Vahdet-i Vücutla ilgili sözleri, çok konuşulmuş ve tartışılmıştır. Vecd (ilahi aşk sarhoşluğu) halinde söylenen bu sözleri, çoğu insan anlayamadığı için bazen onu küfür ile itham edenler bile çıkmıştır.
Bayezid-i Bistâmî Hazretleri 848 yılında vefat edince, Kırıkhan’da (başka bir rivayette de Bistam'da) defnedilmiştir. Kırıkhan’da makamının bulunduğu yer olarak kabul edilen türbe, bakımsızlıktan ziyaret edilemez hale gelmişti. Vakıflar Genel Müdürlüğü 2012 yılında türbe için kolları sıvadı ve 2012 yılının sonunda türbe restore edilmeye başlandı. Türbe ana restorasyonu tamamlansa da türbe aşağısında kurban kesimi için yapılan yerlerin inşaatı halen sürmekte.

Restorasyonun ilk günün itibaren projeyi takip eden şantiye şefi Osman Soylu; Bayezid-i Bistâmî Türbesi’nin Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek 2012 yılı içerisinde 8 ay gibi kısa bir sürede restore edildiğini belirtti.

Türbe, türbedar odası, odalar, gezi terasları, özel mezarlık kısımları ve çevresiyle, merdivenleriyle, yeni gömme tuvaletleri ile, abdest alma mekanları yapılarak bitirildiğini kaydeden Soylu, “Bu eski eser kısmı bitmiş bulunmakta, sadece bir tane engelli asansör yapılacak. 2013 yılı ikmal inşaatı içerisinde bu da bitirilecek. Şu anda arka kısımda, ön kısımdan ayrı iki adet lojman, bir adet kesimhane, mutfak ve pişirim yerlerini ihtiva eden mekânlar yapılıyor” dedi.

Restore edildikten sonra yoğun bir ziyaretçi akını olmasından dolayı 70 arabalık otopark yeri yapımının devam ettiğini ifade eden Soylu, “Restoreye şu ana kadar eski parayla 1,5 trilyon harcandı. Gezip görenler şaşkın durumdalar, çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Daha önce biraz bakımsız kaldığı doğru. Ama Şu anda türbe Kırıkhan Hassa asfaltından bakıldığında çok güzel bir perspektif vermekte uzaktan, herkes çok beğeniyor” ifadelerine yer verdi.

Türbenin türbedarlığını üç kuşaktır Konyalı ailesi yapıyor.Şu anki türbedar görevi babasından devralan Türbedar Mustafa Hakkı Konyalı’dır

Bayezid-i Bistâmî Hazretleri burada vefat ettikten sonra bir müddet köyün harabelerinde kaldığını ve Hindistan’dan Şehmerek adlı bir derviş gelerek Bayezid-i Bistâmî Hazretleri’nin kabrini burada bulduğu bilgilerini veren Konyalı, “ Derviş Şehmerek kabre 30 sene hizmet etti. Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’in babası Mustafa Şevki Paşa Rumeli Beylerbeyi iken aynı zamanda Mısır Valiliğinden emekli olduktan sonra buraya geliyor, kendisini adıyor ve bu hizmeti kendisi yapıyor” şeklinde konuştu.
Restorasyondan önce Bayezid-i Bistami Hazretleri’nin harabe bir yerde yattığını belirten Türbedar Konyalı, restorasyon hakkında duygu ve düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi; “Buraya restorasyon yaptılar türbeyi değiştirdiler ve bu hale getirdiler. Daha önce buraya yolda çıkmazdı, sırtımızda buğday çuvallarını taşırdık. 1956 yılında rahmetli Ahmet Topal Hatay Valisi bu yolu yaptırdı. Ve ondan sonra şimdiki su yolu hizmetinde Hatay Valisi M.Celalettin Lekesiz’e çok teşekkür ediyoruz saygılar duyuyoruz. Çok güzel bir yenileme oldu Allah devletten milletten razı olsun sebep olanlardan da”dedi.

Türbe şimdi yeni görünümüyle ziyaretçilerini bekliyor.
 


TRT Avaz Haber

TRT World

facebook-trtavazTRT Avaz'ı Twitter'da takip et