Faydalı Linkler


AB Bakanlığı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı
Kültür İrtibat Noktası Avrupa Kültür Programı
TÜBİTAK Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı
Ulusal Europass Merkezi Mesleki Yeterlilik Kurumu
European Commission
Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi