/
/
/

27 Ağustos 2014 Çarşamba

 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 06:00
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 06:30
  Müzik Saati "Saeta Muzîkê"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 06:40
  Gurbet"Xerîbî "
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 07:25
  Mimocan Her Yerde ''Mîmocan Li Her Derê ''
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 07:45
  Nane Limon "Nane Lîmon"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 07:55
  Müzik Saati "Saeta Muzîkê"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 08:30
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 09:50
  Sabahın Sesi Spor- Dengê Sibe Spor"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 10:00
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 11:00
  Müzik Saati "Saeta Muzîkê"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 11:15
  Gurbet"Xerîbî "
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 12:00
  Sarayın Doktoru "Bijîşkê Qesrê"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 13:00
  Müzik Saati "Saeta Muzîkê"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 13:25
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 13:30
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 13:50
  Spor
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 14:00
  Mimocan Her Yerde ''Mîmocan Li Her Derê ''
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 14:20
  Nane Limon "Nane Lîmon"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 14:30
  Müzik Saati "Saeta Muzîkê"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 14:55
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 15:55
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 16:00
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 16:25
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 16:55
  Hava Durumu "Waziyetê Hewa"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 17:00
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 17:20
  Zazaki Spor 'Wexte Sporî '
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 17:25
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 18:05
  Elde Var Hayat "Dest da Jiyan Ma"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 19:15
  Komik Haberler "Nûçeyên Komîk"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 19:25
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 19:30
  Spor
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 19:40
  Ana Haber "Nûçe"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 20:15
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 20:55
  Çizgi Sinema "Filme Karton"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 22:25
  Yerli Belgesel "Belgefîlmê Xwemalî"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 22:55
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 23:15
  Müzik Saati "Saeta Muzîkê"
 • 28 Ağustos 2014 Perşembe
 • 23:55
 • 00:00
  Spor
 • 00:10
 • 00:35
  Müzik Saati "Saeta Muzîkê"
 • 01:05
  Elde Var Hayat "Dest da Jiyan Ma"
 • 02:15
  Yerli Belgesel "Belgefîlmê Xwemalî"
 • 02:45
  Gurbet"Xerîbî "
 • 03:30
  Prensin Şarkısı "Strana Mîrzade"
 • 04:35
  Müzik Saati "Saeta Muzîkê"
 • 05:05
 • 05:25
  Yerli Belgesel "Belgefîlmê Xwemalî"