• Orjinal Adı
    • Mülkün VarisleriOsmanlı veraset sistemi 1603 yılından beri değişmiş ve şehzadelerin artık kafes odalarında tutulmasına karar verilmiştir. Ancak buna rağmen zaman zaman “kardeş katli” uygulamalarına başvurulmaya devam edilmiştir. Öyle ki, infazlar nedeniyle, kimi zaman Osmanlı Hanedanı veliahtsız kalmıştır. Bu sebeple hanedan soyu, birkaç kez inkitaya/kesintiye uğrama tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.

İnfazların bir başka sonucu da, çok küçük yaştaki şehzadelerin tahta çıkarılması şeklinde kendini gösterir. Henüz çocuk çağındaki padişahların erkini kuramaması nedeniyle Osmanlı sarayı farklı güç odaklarının mücadele alanına dönüşür. Artık şehzadelerin hayatta tutulmalarını sağlayacak bir veraset kanunu şart olmuştur. Aksi takdirde başka bir hanedan soyuna ihtiyaç duyulacaktır.

Mülkün Varisleri (13. bölüm), 22 Kasım Perşembe TRT Belgesel’de…