Dirilis_Ertugrul_banner_ikinci_bolum bannerbelgesel_arsiv bannerTRT_muzik_arsivi_repurtuar_01 bannerbelgesel_ödülleri_2015 bannerKORO_banner birsen banner
 • Orjinal Adı
  • Meyman  • Yapımcı
  • Dursun ÇELİK


  • Sunucular
  • Soner Soyar û Çiğdem KARABOĞA

  • Yapım Yılı
  • 2011

Bernameya ku sohbetên bi germahiya dil û bi tam şekir tîne li ser ekranên we. Bernameya, tiştên ku hûn dixwazin bibînin û we nedîtiye, tiştên ku hûn dixwazin bibihîsin û we nebihîstiye, hesreta dilê we bi rengê zimanê we ve tîne ba hev, MEYMAN... Bi pêşkeşiya Soner Soyar û Çiğdem Karaboğa re, nav heftê her roj di saet heft û bîst û pêncên êvarê de bi cûdahiya TRT6ê ve li ser ekranên we ye Zazakî bérnameoke thome sekér u zeré gérmiyede,namé wo bérnamiyo Meyman.Meyman iyéke khotera sıma viri,rıye yine finora çhımuné sıma ver.vengé sıma,qése sıma eve zone sıma ano çhévere sıma,zeré çewune sıma.Meyman,vatena Çiğdem KARABOĞA'ra werte héftide her rozé davadéve vérasoni sate (17:25)des hotinéke viştphonc deqé véra eve férqe trt şeş(trt6)yénove rıyé televizyonuné sıma!