Reklamı Kapat

05:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00Şiirsel Temas"El İltimas El Şiiri"

06:30Güneş Doğudan Doğar(El Şams Tuşriku Min El Şark)

07:00Edebiyat Köprüsü ''Arapça''

07:301914 "El Harb El Alemiyye El Ule vah şark El avsat 1914''

08:20Bir Cami Bir Şehir '' Madine ve Camaa''

08:30Hayırsever ''Arapça''

09:00Yedi Güzel Adam ''Sabaatun Tayyibun''

09:45Bilinmeyen Evren "El Kevun El Mechul"

10:00Yerli Belgesel

10:50Güneş Şehirleri'' Mudun El Şems''

11:00Haber Başlıkları

11:05Ustanın Bir Günü''Yevm fi hayat Hirafi''

11:30Yerli Belgesel

12:00Haberler(El Ahbar)

12:30Güneş Doğudan Doğar(El Şams Tuşriku Min El Şark)

13:0021. Yüzyıl ''Arapça''

13:30Anadolu Çiçekleri ''Zuhur El Enadol''

14:00Uzaklar Antarktika "Arapça"

14:30Bir Hilal Uğruna ''Arapça''

14:55El Yapımı''El Masnuat El Yedeviyye"

15:00Haberler(El Ahbar)

15:30Evliya Çelebi "Siyahaname Li Evliya Celebi"

16:00Elveda Endülüs Moriskolar''Arapça''

16:30Ankara Gündemi ''Baad El Hadas''

17:00Ömür Dediğin''Zikreyatil Halide''

17:30Tatil Sefası"Behçetül El Utla"

18:00Haberler(El Ahbar)

18:30Spor Haberleri ''Arapça''

18:4515 Temmuz Kahramanları ''Arapça''

19:00Muhacir ''Arapça''

19:30Anadolu'da Zaman''El Hayat Fi El Anadol''

20:00Hayırsever ''Arapça''

20:25Türkiye'nin Tanıkları(Şuhud Türkiye)

20:30Bir Hilal Uğruna ''Arapça''

20:50Bir Cami Bir Şehir '' Madine ve Camaa''

21:00Haber Başlıkları

21:05Türk Kahvesi(El Kahve El Turkıya)

21:55Türkiye'nin Tanıkları(Şuhud Türkiye)

22:00Yerli Belgesel

23:00Bilinmeyen Evren "El Kevun El Mechul"

23:10Güneş Şehirleri'' Mudun El Şems''

23:25Orası " Arapça''

23:30Çadır Günlüğü ''yevmiyet el muhayyem''

00:00Türk Kahvesi(El Kahve El Turkıya)

00:45Bir Hilal Uğruna ''Arapça''

01:10El Yapımı''El Masnuat El Yedeviyye"

01:15Ankara Gündemi ''Baad El Hadas''

01:45Bir Cami Bir Şehir '' Madine ve Camaa''

01:55Yurttan Sesler "Nebd El Hayat"

02:00Anadolu Çiçekleri ''Zuhur El Enadol''

02:30Yerli Belgesel

03:00Türkiye'de Altın ve Gümüş Sanatı

03:15Bir Hilal Uğruna 15 Temmuz

03:30Yedi Güzel Adam ''Sabaatun Tayyibun''

04:20Ömür Dediğin''Zikreyatil Halide''

04:50Yerli Belgesel