Nogayşa 136: Bismillah’tıñ sırları (1)

Bu yuma “BİSMİLLAH’TIÑ SIRLARI” baresinde söz bardıramız...

Nogayşa 136: Bismillah’tıñ sırları (1)

Nogayşa 136: Bismillah’tıñ sırları (1)

►Nogayşa 136: Bismillah’tıñ sırları (1)

 

Bismillahtıñ sırları 

Baresinde bîr alimdiñ

Aytqanları nav bolgan:

 

“Bismilllah är qayırdıñ      

Basındaqı söz bolgan.

So mübarek kelime,       

Em müslümanlıq belgisi,

Em yaratılgandıñ barı,  

Al tilimen är dayim   

Aytqan sözleri bolgan...

 

Bismillah’tıñ ne darece,      

Tavsilmegen bîr quvvat,

Eksilmegen bereket,  

Bolganını bildirgen   

Yahşı misal aytılgan:

 

Burungı zamanlarda,  

Badevi şöllerinde,    

Yolavşı bîr ademge,

Bîr qavımdıñ basşısınıñ    

Atını alaberip     

Sonıñ qorşalavına

Kirgeni kerek eken...

 

Yolga şıqqan yolavşı, 

Yolda aldına şıqqan 

Tonavşılarga qarşı,

Sosı qavım basşısınıñ  

Eger atını añsa,    

Onuñ qorşalavına

Kirgenini aytavıysa,      

Sosı vaqıt özini    

Zarardan qutarar eken...

 

Em yolı boyınşa, 

Ötpek, astay kerekken 

Qaysı zatqa muqtaj bolsa,

Yengilşe tabar eken...

 

Eger qavım basşısınıñ  

Atını almay şıqsa,   

Bîr basına yürgen üşün,  

Yoldaqı düşpanlardan   

Özini saqlayamay;

Muqtaj bolgan zatlardı em  

Yengil tappay qalgan üşün,    

Köp qıyınlıqqa uğrap

Em perişan bolar eken...

 

Ene sonday bîr şölde,    

Eki adem yolga şıqqan.

Sosınlardıñ bîrevi,       

Tömen köñilli eken. 

Anabîrev yolavşı       

Öktemsi adem eken...  

 

Tömen köñilli adem, 

Bîr basşıdıñ atın alıp   

Qorşalavına kirgen.

Yürgen yolı boyınşa,    

Dayim selamet tapqan...

Tonavşı  yol keskende,  

Men palen basşıdıñ   

Atıman yüremen.

Qorşalavında turuman!”   

Degen sözini aytqan.

Yol kesüvşi so ademge,    

Bîr yamanlıq etalmay

Äş tiymey taslap ketken.

 

Tagı sosı yolavşı,   

Qonaq bolgan yerlerde, 

Bîr şatırga kirgende,

Atını tasıganı     

So basşıga örmet sebep,      

Şatırdaqı halqlardan 

Qonaqbaylıq, sıy körgen...

 

Anabîrev öktemsi,       

Kibirli yolavşı,     

Köp belaga yolıqqan.

Är dayim titrep sosı,      

Tagı tilevşi bolgan...

Tömenlerge tüseberip     

Perişan em rezil bolgan...

 

Endi ey öktemsi nepsim!        

Yogardaqı misaldey,

Nav dünya senin üşün    

Sosı şölge usagan.   

Özin yolavşı bolgansın.

Em acizligiñ, yarlılıgıñ,     

Soñsız darecege bargan...

Düşpanların, acatın em,     

Sansız em soñsız bolgan...

 

Madem alin sosınday... 

Sen tagı nav dünya,  

Şölinin sav basşısı,

Em azeli, abedi      

İyyesi em hakimi       

Allah’tıñ atını al,

Sonıñ qorşalavına kir...

 

Eger süytüp etalsan,  

Hak Quday’ga tayansan,   

Qorşalavında bolsan,  

Sosı zaman dünyadıñ   

Tilevşiliginden barı      

Yolıqqanın är zattan

Titregenden qutulasın...  

 

Bîr aqıyqat tagı em

Sosı Bismillah sözi ,

Mübarek qazna bolgan...

Qaydey boladı, desen

Sonı kelmes acizligin,    

Em neşe yarlılıgın,

Seni soñsız qudretke,    

Ziyadası rahmetke,

Üşünley baylaganga

Maramatlı Haq qasında,  

Acizlikpen yarlılıqtı,

Seniñ üşün eñ maqbıl      

Bîr şafaatşı qılgan...

 

Qaytip boladı, desen

Yañı tuvgan baladıñ  

Tögereginde qaydey,

Bareler aylanganday,

So baladıñ acizligi,  

Em er zatqa muqtajlıgı,

Ana ata baredi,     

Qızmatına yugurtqanday;

İnsandıñ acizligi,    

Tagı soñsız muqtajlıgı,    

Quday maramatını,

Qulı üstine tartqan...

 

Qalgan basqa manelerdi,    

Quday bizge nasip qılsa

Aldımızdaqı yuma,      

Aytaberiyek inşallah...

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 


Bäyläneşle xäbärlär