Nogayça 100: Är kün är kün namaz, köp tuvılma? (4)

Bu yuma em “ÄR KÜN ÄR KÜN NAMAZ KÖP TUVILMA?” baresinde söz bardıramız...

Nogayça 100: Är kün är kün namaz, köp tuvılma? (4)

Nogayça 100: Är kün är kün namaz, köp tuvılma? (4)

Bîr alimdiñ nepsine 

Namaz üşün aytqanına,

Bu yuma tagı em,     

Davam qılamız inşallah!

 

Namaz qılsa bîr insan  

Misal bolsa bîr bavda 

İslegen bolsa adem

Bereketli rızqıman     

Em ahiret azıgına   

Sebep bolgan qıymatlı,   

Eki bulaktı  tapqan:

 

Bîrinşi bîr bulaq:     

Barı bavda östirilgen    

Şeşekeyli, meyvalı,

Är ösimlik em terektiñ  

Quday’dı tespiginden

Yani sosı öskenlerdiñ 

Etken ibadetinden     

Yahşı bîr niyetpen   

Baqşacı da hisse algan...

 

Ekinci bîr bulaq em: 

Sosı bavından şıqqan    

Maqsuldan kim yese,

Ayvan bolsun, insan bolsun;      

Qozı bolsun, şıbın bolsun;

Müşteri ya qırsız bolsun,           

Oga sadaqa bolgan...

Tek, bîr şart bar oga;  

Ol Quday’dıñ atına,   

Em de Quday ıznıman

Bolgan bîr tögerekte,       

Sosı bavdan şıqqanlardı,

Garcasa so insan...

Tagı Quday malını, 

Onuñ maqluqına ol, 

Dagıtuvşı memurday

Bilse özini insan...

 

So manelerge qarap    

Esleyberse añlar insan;   

Namazını qılmagan 

Neşe zararga uğragan... 

Barı qıymatlı sarvetti, 

Turgan yerde so insan, 

Bos bosuna yoytqan!

 

Taga oylasa insan,     

Qılganı sosı namaz,     

Etken isine onuñ

Neşe bîr iştaq bergen... 

Demek namazdı terk qılgan 

Är kim bolursa bolsun

Oga manevi quvvat  

Qazandırgan yogardaqı  

Özi isine köre  

Eki bulaqtan özini,      

Mahrum qılgan är insan!

 

Ziyadası em adem, 

Etken isten suvıganga 

Soñda zarar eteberip

İplas eter ol zaman... 

Atta qartaygansaytın       

İslerinden usanıp 

‘Neme lazım zaten men    

Dünyadan ketiyekpen... 

Munşa zahmetlerdi em 

Nege şegeyekemen!’   

Dep isini taslagan...

 

Tek, avvelki adem     

- Namazını qılgan    

Esi basında insan- :

Taga ziyada ibadetpen   

Halal qullıqqa tagı 

Gayrat qılıyaqpan men;   

So sebeppen qabrimge   

Taga köp savleler   

Yibereyekpen özim men...

Ahirettiñ azıgına   

Taga ziyade zahire    

Azirliyekpen endi men.’

Dep gayratpan isler.  

 

Sözdiñ özi ey nepis!    

Bilesin tünegün   

Qolından çıgıp ketken...

Em ertege şıgıyagına          

Qolda sanet bolmagan...

Keliyek zaman tagı            

Zaten seniñ bolmagan... 

Nav sebebten ey nepis      

Yaşagınıñ so kündi,      

Aqıyqı ömrüñ bil!

Kündiñ en az bîr saatini 

Esas bîr keliyek üşün 

İhtiyat aqşasınday, 

Ahiret üşün salıngan   

Bîr sandıktay meşitke,    

Ya de bîr namazlıqqa

Atsan tap ornında bolgan!”

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail:  altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär